Thời gian: 17/3/2023

Mô tả dự án: Cung cấp, thi công hệ thống vữa chống cháy Vermiculite cho kết cấu thép.

Thời gian: 08/07/2022

Mô tả dự án: Cung cấp và thi công hệ thống pccc, chống sét và nối đất

Thời gian: 6/9/2022

Mô tả dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy – phần ngầm

Thời gian: 1/7/2022

Mô tả dự án: Sản xuất, gia công, cung cấp, vận chuyển, lắp đặt thử nghiệm, vận hành thử và bảo hành cho toàn bộ hạng mục hệ thống phòng cháy chữa cháy

Là một công trình giáo dục trọng điểm của Thành Phố Hồ Chí Minh, với cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại. Nhà thầu Cường Thịnh tự hào khi góp phần đem lại giá trị chất lượng của dự án.

Thời gian: 25/03/2019

Mô tả dự án: Thi công hoàn thiện công trình – Thực hiện thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị xây dựng công trình

Cung cấp và thi công hệ thống PCCC, báo cháy và chống sét gói thầu công trình

Địa điểm: Trung tâm pháp ỵ thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian:10/04/2021

Thực hiện thi công kết cấu, hoàn thiện, cơ điện 33 căn (zone1) công trình: Khu nhà ở an sinh xã hội Kim Oanh – Bến Cát 1

Thi công xây dựng công trình khu nhà ở xã hội bình dương với cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại.

Địa điểm: Bến Cát 1

Thời gian: 21/02/2022