Khu Trung Tâm Pháp Y Thành Phố


Thông tin dự án


Cung cấp và thi công hệ thống PCCC, báo cháy và chống sét gói thầu công trình

Địa điểm: Trung tâm pháp ỵ thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian:10/04/2021

Liên hệ ngay

Danh mục dự án

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section