Thiết kế – Thẩm duyệt PCCC


Vì sao phải thẩm duyệt hệ thống PCCC

Khoản 2 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC gồm Đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch.

Kết quả việc thẩm duyệt thiết kế về PCCC là một trong những căn cứ để xem xét phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án, thẩm định thiết kế xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.

Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy

 • Đơn đề nghị xem xét, xin ý kiến về giải pháp PCCC
 • Văn bản của cấp có thẩm quyền về việc cho phép đầu tư (Bản sao công chứng);
 • Bảng dự toán tổng kinh phí đầu tư;
 • Bản vẽ công trình cùng thuyết minh thiết kế cơ sở, trong đó đáp ứng được các giải pháp PCCC quy định tại Điều 13 nêu trên.
 • Lưu ý, nếu doanh nghiệp ủy quyền cho một đơn vị khác làm thay thì phải có văn bản ủy quyền đính kèm.
 • Thời hạn thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy không quá 05 ngày làm việc đối với nhóm công trình B và C, không quá 10 ngày đối với công trình nhóm A.

Quy trình thực hiện của Cường Thịnh

 • Tiếp nhận thông tin dự án
 • Bộ phận thiết kế thẩm tra và lên phương án thiết kế, tư vấn chủ đầu tư
 • Lên báo giá và xét duyệt với chủ đầu tư
 • Tiến hành phương án thống nhất và thiết kế dự án
 • Chuẩn bị hồ sơ thẩm duyệt và xin thẩm duyệt thiết kế
 • Hoàn thành và bàn giao thiết kế hệ thống, thẩm duyệt cho chủ đầu tư
 • Tư vấn và hỗ trợ sau bàn giao
 • Lên phương án thi công dự án nếu chủ đầu tư đống ý

Dịch vụ Thiết kế- Thẩm duyệt PCCC của Cường Thịnh giúp giải quyết những vấn đề gì

 • Thiết kế giải pháp an toàn PCCC cho dự án, công trình theo quy định luật phòng cháy
 • Tư vấn bản vẽ thiết kế đúng tiêu chuẩn kỹ thuật về luật phòng cháy.
 • Thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thẩm duyệt công trình.
 • Tiết kiệm thời gian và đảm bảo công trình, dự án luôn an toàn về người, tài sản công trình

 

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section