Cơ sở 2 Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải


Thông tin dự án


Là một công trình giáo dục trọng điểm của Thành Phố Hồ Chí Minh, với cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại. Nhà thầu Cường Thịnh tự hào khi góp phần đem lại giá trị chất lượng của dự án.

Thời gian: 25/03/2019

Mô tả dự án: Thi công hoàn thiện công trình – Thực hiện thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị xây dựng công trình

Liên hệ ngay

Danh mục dự án

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section