Khu nhà ở an sinh xã hội Kim Oanh


Thông tin dự án


Thực hiện thi công kết cấu, hoàn thiện, cơ điện 33 căn (zone1) công trình: Khu nhà ở an sinh xã hội Kim Oanh – Bến Cát 1

Thi công xây dựng công trình khu nhà ở xã hội bình dương với cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại.

Địa điểm: Bến Cát 1

Thời gian: 21/02/2022

 

Liên hệ ngay

Danh mục dự án

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section