Chỉ có 1 dự án nhà ở xã hội được cấp phép mới trong quý I/2023

Bộ Xây dựng vừa qua đã có văn bản công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý I năm 2023.

Chỉ 1 dự án nhà ở xã hội được ấp phép sau 3 tháng

Bộ Xây dựng đã công bố số lượng các dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản được cấp phép, đang triển khai, đã hoàn thành và đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai trong Quý I/2023.

Đáng chú ý, đối với dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, cả nước chỉ ghi nhận 1 dự án nhà ở xã hội với quy mô 300 căn hộ được cấp phép mới trong quý I/2023.

Cùng với đó, có 5 dự án với quy mô 1.908 căn đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai và có 4 dự án với quy mô 934 căn hộ đã hoàn thành xây dựng.

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, trên cả nước có tổng cộng 397 dự án đang triển khai xây dựng với quy mô 453.426 căn.

Trong đó, đang triển khai xây dựng 152 dự án với quy mô 153.426 căn và đang thực hiện thủ tục đầu tư 245 dự án với quy mô 300.000 căn.

Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa. (VnEconomy)

Dự án nhà ở thương mại nguồn cung hạn chế

Theo Bộ Xây dựng, đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, trong quý I/2023, đã hoàn thành 14 dự án với 5.909 căn, số lượng dự án bằng khoảng 50% so với Quý IV/2022 và bằng khoảng 63,64% so với Quý I/2022.

Cụ thể: tại miền Bắc có 9 dự án với 5.679 căn; tại miền Trung có 3 dự án với 137 căn; tại miền Nam có 2 dự án với 93 căn.

Đang triển khai xây dựng có 698 dự án với 398.592 căn, số lượng dự án đạt 149,79% so với Quý IV/2022 và bằng khoảng 57,4% so với với Quý I/2022. Trong đó, tại miền Bắc có 435 dự án với 287.096 căn, tại miền Trung có 157 dự án với 61.565 căn, tại miền Nam có 106 dự án với 49.931 căn.

Về số dự án được cấp phép mới, có 17 dự án với 7.187 căn, số lượng dự án được cấp phép mới bằng khoảng 77,27% so với Quý IV/2022 và bằng khoảng 43,59% so với Quý I/2022, (tại miền Bắc có 9 dự án, tại miền Trung có 5 dự án, tại miền Nam có 3 dự án).

Ngoài ra, trong quý đầu năm 2023, có 52 dự án với 23.690 căn đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, số lượng dự án bằng khoảng 88,14% so với Quý IV/2022 và bằng khoảng 92,86% so với Quý I/2022.

Bộ Xây dựng nhận định, qua số liệu tổng hợp của các địa phương có báo cáo cho thấy nguồn cung về nhà ở thương mại trong Quý I/2023 vẫn còn hạn chế và có xu hướng giảm so với quý IV/2022.

Theo đó, số lượng dự án được cấp phép mới trong quý là 17 dự án so với 22 dự án của Quý IV/2022 và 39 dự án của Quý I/2022; số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai là 52 dự án so với 59 dự án của Quý IV/2022 và 56 dự án của Quý I/2022; số lượng dự án hoàn thành trong quý là 14 dự án so với 28 dự án của Quý IV/2022 và 22 dự án của Quý I/2022.

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section