Xưởng nấm lớn nhất Lâm Đồng cháy rụi

Nhà xưởng rộng 4.000 m2 của cơ sở sản xuất, thu mua nấm Nguyên Long hơn 3 ha ở huyện Lạc Dương bốc cháy dữ dội, chiều 19/11.

https://vnexpress.net/xuong-nam-lon-nhat-lam-dong-chay-rui-4678733.html

Khói đen bao trùm khu nhà xưởng. Ảnh: Khánh Hương

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section