Thủ tướng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, về phòng cháy chữa cháy, điện lực, khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót. Tiếp tục thường xuyên rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ…

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy.

https://kinhtedothi.vn/thu-tuong-xu-ly-vi-pham-ve-phong-chay-chua-chay-khong-co-vung-cam.html

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section