Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10): Lực lượng ở trong dân

Chú thích ảnh

Liên tiếp các vụ cháy, nổ xảy ra thời gian qua gây thiệt hại đặc biệt nghiệm trọng về người và tài sản. Không ít người quan niệm rằng, việc phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là trách nhiệm của riêng lực lượng Cảnh sát PCCC. Tuy nhiên, sau mỗi vụ cháy, nổ, thực tế cho thấy trách nhiệm này không của riêng ai mà là của toàn xã hội và quan trọng nhất là ý thức của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và từng người dân.

https://baotintuc.vn/xa-hoi/ngay-toan-dan-phong-chay-chua-chay-410-luc-luong-o-trong-dan-20231004062124540.htm

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section