Số người chết vì hỏa hoạn tăng 30%

Từ tháng 10/2022 đến 9/2023, cả nước xảy ra hơn 1.900 vụ cháy, làm 144 người chết, tăng 11% số vụ và gần 30% số người tử vong so với cùng kỳ.

Số liệu trên được nêu ra trong báo cáo của Chính phủ về thực hiện chính sách pháp luật phòng cháy chữa cháy giai đoạn 10/2022-9/2023. Các vụ cháy gây thiệt hại tài sản 315 tỷ đồng, trong đó có 61 vụ nghiêm trọng làm chết 142 người, bị thương 63 người, chủ yếu xảy ra trong khu dân cư.

https://vnexpress.net/so-nguoi-chet-vi-hoa-hoan-tang-30-4664210.html

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section