Ngăn nhà thành 125 ‘hộp ngủ’ rộng 2-3 m2

TP HCM – Căn nhà 5 tầng, rộng 516 m2 được chia thành 125 phòng bị ngưng hoạt động do không có lối thoát hiểm, hệ thống PCCC, xây sai phép.

https://vnexpress.net/ngan-nha-thanh-125-hop-ngu-rong-2-3-m2-4664536.html

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section