Tag Archives: kiểm định thiết bị

Quy định về kiểm định thiết bị phòng cháy chữa cháy

Việc kiểm định thiết bị phòng cháy chữa cháy sẽ giúp đội phòng cháy chữa cháy được bảo hộ bằng các phương tiện có tem kiểm định chất lượng để bảo vệ an toàn cho bản thân. Trang bị những kiến thức và sức khỏe cùng với những phương tiện để thực hiện chữa cháy…

Xem thêm