Xây Dựng

Đặc điểm nổi bật mảng xây dựng tại Cường Thịnh:

Ngay từ những ngày đầu tiên ra đời, Công Ty Cường Thịnh đã xác định Lấy con người làm trung tâm, lấy công nghệ làm cốt lõi.

1. Tư vấn về phương án tối ưu.

– Đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn của nhà nước quy định. – Đáp ứng được mong muốn và yêu cầu của khách hàng

2. Giải pháp về Giá Thành.

– Vật liệu có chất lượng tương đương nhưng tối ưu về giá sẽ được lựa chọn. – Thiết kế tối ưu cho không gian và diện tích. – Tối thiểu về chi phí phát sinh

3. Cam kết về Chất lượng - đẩy nhanh về tiến độ.

– Đảm bảo về chất lượng – Cam kết về tiến độ

4. Vững tin về chính sách bảo hành và sau bán hàng.

– Cam kết tiếp nhận vấn đề và xử lý 24/7

Tư vấn